Du är här:

Studerande

Om du har studierelaterade frågor kan du vända dig till Arkenbibliotekets övre plan.
Studentbibliotekets böcker finns nu på Arkenbibliotekets övre plan. Endast referensböcker står kvar på Lärcentrum.

 

Meröppet

Du som studerar kan ansöka om en meröppettag och få tillgång till Lärcentrums studiedel och grupprum. Taggen fungerar alla dagar kl 6-22. Vänd dig till personalen på Lärcentrum eller ansök online för att skaffa en meröppettagg. I studiedelen finns bokningsbara datorer och trådlöst internet.

Var och en taggar in sig själv. Detta är av säkerhetsskäl och för att få en rättvisande statistik.

Taggen gäller endast för pågående termin. Om du fortsätter studera nästa termin, kontakta bibliotekspersonalen och förläng din giltighetstid. När du slutat studera ska taggen återlämnas. Om detta inte sker skapas en skuld på 50 kr på ditt bibliotekskort.

Skulle du tappa bort taggen kostar en ny 50 kr.

Vi förväntar oss att du:

  • lämnar lokalen i det skick du önskar finna den.
  • ser till att dörrarna går i lås vid in- och utgång.
  • Inte släpper in obehöriga personer.
  • visar hänsyn mot övriga meröppetanvändare.

Ansök om passertagg

Ansök om passertagg på Lärcentrums webbplats.
Personal på Lärcentrum kontaktar dig för att komma överens om när det passar att kvittera ut passertaggen.

Vid kvittering behöver du ha med dig legitimation och antagningsbesked på kurs/utbildning.

 

Boka en bibliotekarie

Om du vill få hjälp med informationssökning, referenshantering eller ett annat biblioteksrelaterat ärende kan du boka en bibliotekarie.

Fyll i formuläret


Fjärrlån

Om du söker böcker och artiklar som inte finns på något bibliotek i Örnsköldsviks kommun, kan du få ett fjärrlån från ett annat bibliotek i Sverige. 

Fyll i formuläret

 

Boka grupprum

I lärcentrums studiedel finns grupprum i olika storlekar och med olika utrustning som du kan boka.

Boka grupprum

 

Navigation Menu