Serviceåtagande

Du är här:

Serviceåtagande

Vårt uppdrag

Biblioteken ska främja läsning och erbjuda litteratur till alla i Örnsköldsviks kommun. Biblioteken ska också vara mötesplatser där alla känner sig välkomna.

Vi ska även arbeta för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, allt enligt Bibliotekslagen (2013:801).

Vi lovar

 • att du som har kontakt med oss alltid får ett respektfullt och professionellt bemötande.
 • att du har tillgång till kommunens hela biblioteksbestånd på alla våra bibliotek.
 • att du har möjlighet att påverka bibliotekens utbud genom att lämna inköpsförslag.
 • att du har fri tillgång till många av bibliotekens e-tjänster hemifrån.
 • att du utan kostnad kan använda internet på alla bibliotek.
 • att samtliga bibliotek kan erbjuda böcker på andra språk än svenska.
 • att vi utifrån behov och förutsättningar kan erbjuda anpassad litteratur till dig med funktionsnedsättning.
 • att vi ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att stimulera till läsning och främja språkutveckling.
 • att vi erbjuder barn- och vuxen-arrangemang på våra bibliotek.
 • att vi ska arbeta för digital delaktighet och bidra till ökad kunskap om hur informationsteknik kan användas.

Vi vill

 • att du följer bibliotekens regler.
 • att du visar respekt och hänsyn till andra besökare och bibliotekens personal.

Hjälp oss bli bättre

För att systemet med serviceåtaganden ska fungera är det viktigt att du talar om för oss när vi inte håller vad vi lovar eller om du har andra synpunkter på verksamheten.

Du kan kontakta bibliotekschef Katarina Larsson:
0660-880 33
Skicka e-post

eller skicka e-post till Arkenbiblioteket.

Du kan också kontakta oss genom att skicka brev till:
"Synpunkter"
Örnsköldsviks kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
891 88 Örnsköldsvik

Om serviceåtagandet:

Serviceåtagandet är fastställt i juni 2014 av kultur- och fritidsnämnden.

Serviceåtagandet gäller Arkenbiblioteket, Bjästa bibliotek, Björna bibliotek, Bredbyns bibliotek, Husums bibliotek, Skorpeds bibliotek och Trehörningsjö bibliotek.