Regler & villkor

Du är här:

Regler & villkor

Att vara i biblioteket

Biblioteken är öppna för alla. Örnsköldsviks kommuns ordningsregler gäller på alla bibliotek. Örnsköldsviks kommuns ordningsregler. (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns även i Ordningslagen (1993:1617). (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Sekretess

Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt om lån och personuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detta innebär att:

  • ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad någon har lånat eller reserverat.
  • vi lämnar inte ut uppgifter om vem som lånat en viss titel, eller vad en viss person har lånat. Detsamma gäller för reservationer.
  • påminnelse om försenad bok skickas i förslutet kuvert.
  • meddelande om reserverad bok skickas som sms/e-post/brev.
  • reserverade och aviserade böcker märks med det id-nummer som du har i biblioteksdatasystemet. Ingen annan kan se vilket id-nummer du har.

 

Biblioteken och verksamheten vi erbjuder lyder under
Bibliotekslagen (2013:801): Bibliotekslagen (extern länk, öppnas i nytt fönster)