Om personuppgifter

Du är här:

Om personuppgifter

Från 25 maj 2018 har Sverige en ny dataskyddsförordning som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Den heter General Data Protection Regulation och brukar förkortas GDPR. Den styr hur myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

Om du är användare hos Biblioteken i Örnsköldsvik finns dina personuppgifter i bibliotekens register.

Varför sparar biblioteken personuppgifter?

Uppgifterna används endast för att kunna:

  • hantera lån.
  • skicka ut påminnelser om medier som inte lämnats tillbaka.
  • meddela när reserverade medier finns att hämta.
  • kontakta dig om du glömt ditt bibliotekskort i biblioteket.

Vilka personuppgifter sparas?

De personuppgifter som sparas är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-post och/eller telefonnummer

Uppgifterna sparas så länge du är aktiv användare och ytterligare 5 år efter att giltighetstiden för ditt bibliotekskort gått ut.

Du kan få veta vilka uppgifter biblioteket har sparat om dig, ditt barn eller vårdnadstagare. Informationen kan du få utskriven på papper eller skickad med e-post.

Användaren är ett barn eller omyndig

När användaren är ett barn eller omyndig sparas den ansvarige vuxnas e-post och/eller telefonnummer. Det är för att vi ska kunna kontakta dig som är ansvarig för lånen på bibliotekskortet.

Uppgifter om vem som lånat vad

Uppgifter om vem som lånat vad finns registrerat tills du lämnar tillbaka. Då raderas alla uppgifter om lånet. Undantaget är om du har en avgift att betala. Då finns uppgifterna kvar tills du har betalat avgiften.

Avtal om personuppgifter i bibliotekens register

För att få ett bibliotekskort måste du gå med på att biblioteket sparar dina personuppgifter. När du undertecknar ditt bibliotekskort godkänner du våra villkor och ingår ett avtal med biblioteken.

Om du vill avsluta ditt avtal har du rätt att få dina personuppgifter raderade ur bibliotekens register. Förutsättningen är att du inte har några lån eller obetalda avgifter hos biblioteken.

Läs bibliotekens villkor.