Du är här:

Låneregler

Kostar det att låna?

Det är gratis att låna på biblioteken förutom barn-DVD eller TV-spel som kostar 20 kr per film/spel och vecka. Du måste vara 16 år för att låna barn-DVD och TV-spel.

Låneregler

När du ansökt och fått ett bibliotekskort ingår du ett avtal om att följa bibliotekets låneregler.

Du får ha max 100 lån och 3 lån av e-böcker samtidigt.

Du har ansvar för att lämna tillbaka lånen i tid.

Om du lämnar tillbaka dina lån på sista återlämningsdatum, efter stängningstid, måste du betala förseningsavgift.

Du har ansvar för det du lånat.

Du är skyldig att betala för sådant du inte har lämnat tillbaka, tappat bort eller förstört. Avgifter

Lånetid

Lånetiden är vanligast 4 veckor men kan vara kortare beroende på vad du lånar. Återlämningsdatum ser du på lånekvittot och på Mina sidor. Böcker som det är kö på har kortare lånetid. Det gäller även kurslitteratur, expressböcker, MP3-böcker, tidskrifter, TV-spel och barn-DVD.

Låna om

Om ingen står i kö på det du lånat kan du låna om.
Det kan du göra på bibliotekets webb eller i våra utlåningsautomater.
För att låna om på bibliotekets webb loggar du in på Mina sidor
Du kan låna om max 5 gånger.

Reservera

Du kan själv reservera det du vill låna. Du loggar in på bibliotekets webb Mina sidor. Sök den titel du vill låna, klicka på reservera och välj på vilket bibliotek du vill hämta lånet.

Du kan inte reservera material du redan har lån på. Du kan som mest ha 50 reservationer samtidigt.

När din bok finns att hämta får du ett meddelande via sms, e-post eller brev. Ditt låntagar-id finns i meddelandet. På hyllan för reserverade medier är böckerna uppställda i nummerordning efter låntagar-id.

När du fått meddelandet måste du hämta och låna det du reserverat inom 5 dagar.


Fjärrlån

Om det du söker inte finns på biblioteken i Örnsköldsvik kan vi eventuellt fjärrlåna materialet,

Det betyder att vi lånar från andra bibliotek i Sverige. OBS! Litteratur till kurser på gymnasienivå, Komvux eller SFI lånar vi inte in som fjärrlån.

Att fjärrlåna böcker kostar ingenting, beställer du artiklar kostar det 80 kr per artikel. Beställ fjärrlån

Vi skickar bara tillbaka böcker från andra bibliotek som är fjärrlånade via oss. Har du själv lånat boken på ett bibliotek utanför kommunen ansvarar du själv för att återlämnaden.

Vid lån av CD-skivor, barn-DVD och TV-spel ansvarar biblioteket inte för eventuella skador på CD/DVD-spelare eller andra enheter.

Navigation Menu

Navigation Menu

Kontakt

Arkenbiblioteket
0660-880 21
Skicka e-post