Utökad sökning

Utökad sökning

Här kan du skriva in sökord i specificerade fält
Här kan du begränsa din sökning med hjälp av filterinställningar
Sök bara medier utgivna under åren

Om utökad sökning

Utökad sökning betyder att du specificerar din sökning och får ett mer exakt sökresultat.

Du kan välja att söka på valfria sökord, eller i specificerade fält som t.ex. titel eller ämnesord.

Du kan också specificera sökresultatet genom olika val, t.ex. bibliotek eller medietyp.

Du kan välja ett eller flera fält, beroende på hur du vill specificera din sökning. De fält som du inte vill specificera kan du lämna orörda.

När du gör specificerade val minskar du hela tiden det urval som sökningen görs i. Resultatet blir endast de titlar som uppfyller samtliga val, specificeringar, du gjort.

Får du inga träffar kan du plocka bort några av specificeringarna för att öka urvalet.