Digitala lotsar

Sök böcker, filmer, musik...

Digitala lotsar Digitala lotsar

Bibliotekets digitala lotsar kan hjälpa dig och visar hur du använder digitala tjänster.
De som du får hjälp av kan flera språk, persiska, dari, tigrinska, arabiska, engelska och svenska.

Det kan vara e-tjänster du använder via dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Du behöver kanske lära dig hur du skaffar en e-postadress, scannar ett dokument och bifogar till din e-post, hur du skriver ut ett dokument eller lånar en e-bok eller en e-tidning.

Vi har inte möjlighet att hjälpa dig med allt. Vissa frågor lämpar sig bättre att vända sig till den som du ska skicka dina dokument till t ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Migrationsverket.

Digitala lotsarnas tider på Arkenbiblioteket:

Dag Tid
måndag - torsdag 10:30 - 11:30
onsdag 15:00 - 16:00
Mina sidor