Välkommen till Örnsköldsviks nya biblioteksbuss. 
Bussens huvudmålgrupper är de yngsta och äldsta. För dessa grupper har närhet till bibliotek stor betydelse.
Biblioteksbussen är en flexibel serviceenhet som ska locka till läsning, öka digital delaktighet och sprida glädje.

Bussen levereras under våren och börjar köra enligt turlista i slutet av augusti.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer kommer
Skicka e-post

Kalender

Biblioteksbussen börjar rulla i kommunen hösten 2021.

Biblioteket erbjuder

Teknik

Datorer
iPads
Wifi
Kopiator
Skrivare
Skanner

 

Tillgänglighet

Hiss
Hörslinga