På biblioteken i Örnsköldsvik, i samverkan med bildningsförvaltningen, förskolan och BVC, delas gåvoböcker ut till alla nyfödda, 3-åringar och 6-åringar varje år. Gåvoböckerna och aktiviteterna är ett medvetet och långsiktigt arbete med grund i Örnsköldsvik kommuns biblioteks- och läsfrämjandeplan för att verka läsfrämjande och ska ses som en del i en kunskapsstege.

Kontaktuppgifter

0660-880 20
Skicka e-post