Program för barn

Du är här:

Alla program är inställda

Alla program och aktiviteter på Biblioteken i Örnsköldsvik ställs in tillsvidare. Vi meddelar när vi startar upp programverksamheten igen.

Kalender

Monsterskola med författaren Anna Hansson

Digital workshop
Hela läslovsveckan, måndag till fredag
OBS! Anmälan behövs

Datum: 2020-10-26

Roblox med hemkodat

Digitalt
kl 13-15
FULLBOKAD

Datum: 2020-10-26

Digital sagostund

Digitalt

Datum: 2020-10-26