Program för barn

Du är här:

Vi erbjuder digitala program

Vi erbjuder lovaktiviteter hemifrån. Alla fysiska program och aktiviteter på Biblioteken i Örnsköldsvik ställs in tillsvidare. Vi meddelar när vi startar upp programverksamheten igen.

Kalender

Sommarboken

Startar: måndag 14 juni 
Slutar: Lämna in ditt sommarbokenhäfte senast 31 augusti
Ålder: 8-12 år

Datum: 2021-06-14