Program för barn

Du är här:

Vi erbjuder digitala program

Vi erbjuder lovaktiviteter hemifrån. Alla fysiska program och aktiviteter på Biblioteken i Örnsköldsvik ställs in tillsvidare. Vi meddelar när vi startar upp programverksamheten igen.

Kalender

Sagan om den förtrollade pissepottan

Digital dockteater
Från 4 år

Datum: 2021-04-19