229c247a-3c0b-4409-9053-019de3bcdf5c
Ber vuolgget
Av: Laestadius, Ann-Helén
Översättare: Lundholm, Barbro
Genre: Barn- och ungdomslitteratur Ungdomsböcker Unga vuxna Lättlästa böcker Ljudböcker Lättläst Romaner
Kategori: Skönlitteratur
ISBN: 9789188073556
Omfång: 169 sidor. Format: 20 cm
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
Antal reservationer: 0
Innehållsbeskrivning
Jåhha luhkieuktsien jaepien båeries jïh sov fuelhkine orre Bijjie Sopperosne. Dïhte jåarhkeskuvlem orrijamme dan åvteste eejhtegh satnem båatsosne daarpesjieh.Men Jåhha maam akt jeatjah sæjhta. Mejtie barkoem ohtsedh, lohkedh, guhkede gåeteste juhtedh. Men jis dam dorje dellie sov fuelhkiem beahta.Dellie Minnam råaka. Dïhte jïjtse geajnoem vaadtsa, ij naakenem baajh sov bijjelen moenedh. Jåhha duasta seammalaakan darjodh? [Elib]
Ann-Helén Laestadius har skrivit en lättläst gnistrande berättelse om en tonårings längtan bort från tradition och krav. Men när är man fri? undrar Johannes. Johannes är nitton år och bor med sin familj i Övre Soppero.Han har hoppat av gymnasiet eftersom föräldrarna behöver honom i renskötseln.Men Johannes vill någonting annat. Kanske söka ett jobb, plugga, flytta långt hemifrån. Men om han gör det sviker han sin familj. Så träffar han Minna. Hon går sin egen väg och låter ingen bestämma över henne. [Elib]
Johannes lea ovccinuppelogi jahkásaš ja orro bearrašiinnis Badjesohpparis. Son lea heaittihan joatkkaskuvlla danne go su váhnemat dárbbašeaba su boazobarggus.Muhto Johannesis lea iežá dáhttu. Várra ohcat barggu, váldit oahpu, johtit guhkás eret ruovttus. Muhto jus son dan dahká dalle son beahttá su veaga.De son gávnnada Minnain. Son bargá nu go ieš háliida, ii divtte geange mearridit su badjel. Duostá go Johannes bargat nu go son dahká?Johannes är nitton år och bor med sin familj i Övre Soppero. Han har hoppat av gymnasiet eftersom föräldrarna behöver honom i renskötseln.Men Johannes vill någonting annat. Kanske söka ett jobb, plugga, flytta långt hemifrån. Men om han gör det sviker han sin familj. Så träffar han Minna. Hon går sin egen väg och låter ingen bestämma över henne. [Elib]
Johannes la lågenanavtsejagák ja årru fuolkijnis Badje Sohparin. Guodám la gymnásav danen gå äjgáda dárbahi suv ällosujton. Mavas Johannes sihtá iehtjádav dahkat. Márjju bargov åhtsåt, låhkåt, jåhtet hejmas mälggadij. Valla jus dav dahká de ietjas fuolkev bähttá.De Minnájn gávnat. Dahká mejt iesj sihtá, ij avtak dibde suv badjela mierredit. Duosstá gus Johannes sämmiláhkáj dahkat?Johannes är nitton år och bor med sin familj i Övre Soppero.Han har hoppat av gymnasiet eftersom föräldrarna behöver honom i renskötseln.Men Johannes vill någonting annat. Kanske söka ett jobb, plugga, flytta långt hemifrån. Men om han gör det sviker han sin familj. Så träffar han Minna. Hon går sin egen väg och låter ingen bestämma över henne. [Elib]

Här finns titeln:

Loading...

Andra titlar av samma författare

Liknande titlar

48625e91-b72e-4d28-a79b-3069f931a0eb
Av: Nygren, Tord
1cb57b5e-8181-4b66-a561-e013a7b03795
Av: Nygren, Tord
c14250fe-4149-430b-9eb7-37a9e7038aa9
Av: Ousland, Bjørn
ec546528-3968-44ef-96f7-3ad182430bb6
Upphov: Hansson, Pär
a5264a6d-37bb-42a2-99fc-830b5889adbf
9438bf44-2b37-476d-be0f-13b8b558d432
Av: Länsman, Irene
752af67f-3224-4566-9794-87d9740650ce
Av: Marakatt, Ingá Elin
1ace45d2-7298-484c-bb02-79990a50b88d
Av: Nygren, Tord
f32d8c40-852c-4839-bf72-2269e5f2af93
Av: Jannes, Elly
0ffbd8f9-8851-4d3a-9915-5eace76ce864
Av: Marakatt, Ingá Elin
7de98d13-6cbf-4af9-b486-9bfd18a9a339
Av: Sandling, Eva Stina
2151bc63-a01a-4006-93e1-f6ef0ac3f32a
Av: Tuolja-Sandström, Sigga
6b56fbfb-aa7b-4b21-a96a-3afa54699497
Upphov: Kuoljok, Apmut Ivar
602b3eb1-a78e-4c6b-8bcc-142d7ec54471
Av: Andersson, Kerstin
c5187816-a2b3-4119-8cbc-8b6493f25447

Språk