Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig.

Från 25 maj 2018 har Sverige en ny dataskyddsförordning som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Den heter General Data Protection Regulation och brukar förkortas GDPR. Den styr hur myndigheter och företag ska behandla personuppgifter.

Om du är användare hos Biblioteken i Örnsköldsvik finns dina personuppgifter i bibliotekens register.

Varför sparar biblioteken personuppgifter?
Uppgifterna används endast för:

 • Hanteringen lån.
 • Skicka ut påminnelser om medier som inte lämnats tillbaka.
 • Meddelande till dig när reserverade medier finns att hämta.
 • Kontakt med dig om du glömt ditt bibliotekskort i biblioteket.

Vilka personuppgifter sparas?
De personuppgifter som sparas är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-post och/eller telefonnummer

Uppgifterna sparas så länge du är aktiv användare och ytterligare 5 år efter att giltighetstiden för ditt bibliotekskort gått ut.

Du kan få veta vilka uppgifter biblioteket har sparat om dig, ditt barn eller vårdnadstagare. Informationen kan du få utskriven på papper eller skickad med e-post.

Användaren är ett barn eller omyndig
När användaren är ett barn eller omyndig sparas den ansvarige vuxnas e-post och/eller telefonnummer. Det är för att vi ska kunna kontakta dig som är ansvarig för lånen på bibliotekskortet.

Uppgifter om vem som lånat vad
Uppgifter om vem som lånat vad finns registrerat tills du lämnar tillbaka. Då raderas alla uppgifter om lånet. Undantaget är om du har en avgift att betala. Då finns uppgifterna kvar tills du har betalat avgiften.

Avtal om personuppgifter i bibliotekens register
För att få ett bibliotekskort måste du gå med på att biblioteket sparar dina personuppgifter. När du undertecknar ditt bibliotekskort godkänner du våra villkor och ingår ett avtal med biblioteken.

Om du vill avsluta ditt avtal har du rätt att få dina personuppgifter raderade ur bibliotekens register. Förutsättningen är att du inte har några lån eller obetalda avgifter hos biblioteken.

Bibliotekens regler och villkor
Biblioteken är öppna för alla. Örnsköldsviks kommuns ordningsregler gäller på alla bibliotek. Örnsköldsviks kommuns ordningsregler. (extern länk, öppnas i nytt fönster).

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns även i Ordningslagen (1993:1617). (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Sekretess
Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt om lån och personuppgifter enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Detta innebär att:

 • Ingen annan än bibliotekspersonalen kan se vad någon har lånat eller reserverat.
 • Vi lämnar inte ut uppgifter om vem som lånat en viss titel, eller vad en viss person har lånat. Detsamma gäller för reservationer.
 • Påminnelse om försenad bok skickas i förslutet kuvert.
 • Meddelande om reserverad bok skickas som sms/e-post/brev.
 • Reserverade och aviserade böcker märks med det id-nummer som du har i bibliotekssystemet. Ingen annan kan se vilket id-nummer du har.

 

Biblioteken lyder under Bibliotekslagen (2013:801) (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Sök

Språk