Databaser

Databaser

Genom biblioteken har du tillgång till flera databaser. En databas innehåller ofta information inom ett särskilt ämne. Någon kan du logga in på hemifrån. Andra kan du bara använda på biblioteken.

Language