Barnkonventionens födelsedag 20 november

Barnkonventionens födelsedag 20 november

20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter. I många länder runt om i världen firas därför 20 november som den stora barndagen. Vi firar dagen med boktips inskickade från barn och unga i Örnsköldsviks kommun. Hurra!

Language