Databaser

Genom biblioteket har du tillgång till flera databaser. En databas innehåller ofta information inom ett särskilt ämne.
Mer om Databaser

E-böcker och e-ljudböcker i Biblio

E-böcker och e-ljudböcker läser du direkt i Biblio-appen i mobiltelefonen eller surfplattan.
Mer om E-böcker och e-ljudböcker i Biblio

E-film

E-film är filmer du ser på en dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Mer om E-film

E-tidningar

E-tidningar läser du på en dator, surfplatta eller mobiltelefon
Mer om E-tidningar

E-tjänster

Bibliotekets e-tjänster använder du för att hantera flera av dina biblioteksärenden hemifrån.
Mer om E-tjänster

Nyheter

Populära E-böcker

Nya E-böcker

355072
E-bok:Skelettkusten E-bok
Av: Cussler, Clive
Språk: Svenska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Fjärde boken om Oregonarkiven. År 1896 går ett fartyg under i en storm utanför Namibia. Ombord finns en ovärderlig samling stulna diamanter som nu, över hundra år senare, ligger begravd under sanden på stranden. Juan Cabrillo och besättningen på fartyget Oregon befinner sig på Kongofloden när de får en SOS-signal. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355073
E-bok:Näkyväksi tekemisen taito:2022 E-bok
Av: Sutela, Katja
Utgivningsår: 2022
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Arki opettajan työssä rysähti silmille. Huomasin aika pian, että en osannut opettaa kaikkia oppilaita luokassani. Huomio oli pysäyttävä ja sai minut tuntemaan suurta epäpätevyyttä työssä, johon minulla oli kuitenkin asiaankuuluva koulutus.Opettajan päänsisäinen piiskuri saattaa motkottaa, että opetuksen pitäisi jo alkaa. Oppilaalla täytyy kuitenkin olla turvallinen ja hyväksytty olo ennen kuin oppiminen on edes mahdollista. Kuinka luoda oppimisympäristöstä sellainen, että jokainen oppilas tuntisi olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi? Millainen rooli opettajan tunteilla, empatialla, eleillä ja läsnäololla on kohtaamisessa? Miten opettaja voisi päästä lähemmäs oppilaan henkilökohtaista kasvua ja oppimista ja siten toteuttaa vaihtoehtoisia tapoja näyttää osaamista?Tässä teoksessa pureudutaan siihen, miten tärkeä merkitys oppilaan kohtaamisella ja luokan ilmapiirillä on oppimiselle. Kirjan avulla löydät itsellesi luontaisia keinoja edistää oppilaan näkyväksi tulemista ja siten hänen osallisuuttaan ja oppimistaan. Kun oppilas saa kokemuksen ihmisarvosta ja kunnioituksesta, hänen olonsa on levollisempi, hengityksensä tasaisempi ja olkapäänsä rennommat.Niin oppilaalle kuin opettajalle uusi päivä on uusi mahdollisuus tehdä toisin, nähdä toisin ja uskaltaa olla toisin.KT Katja Sutela on Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori ja laulaja-lauluntekijä. Hän haluaa tuoda esille oppilaan kohtaamisen merkitystä osana opettajan pedagogista ammattitaitoa. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355078
E-bok:Handbok för superhjältar: Del 6 Utan hopp:2021 E-bok
Av: Våhlund, Elias
Utgivningsår: 2021
Språk: Svenska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
ROSENHILL ÄR I CHOCK. Sju barn är försvunna och det finns inga spår efter dem. Alla är rädda, och folk blir mer och mer arga på både polisen och Röda masken. Varför gör de inget? Och vad är det för superhjälte som inte kan hitta barnen? Samtidigt kämpar Lisa med att träna Nick, Robert och Max. Sedan hon visade Handboken för sina vänner har Robert och Max lärt sig jättemycket, men det blir hela tiden fel för Nick. Vad händer om han ger upp? Och vad händer med Lisa om hon varken hittar de försvunna barnen eller lyckas hålla ihop sitt superhjältegäng? [Elib]
Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Markerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355079
E-bok:Karin Frostenson:2018 E-bok
Av: Frostenson, Karin
Utgivningsår: 2018
Språk: Svenska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Ensamma damer i storslagna målningar.Ensamma damer i storslagna målningar. En bok om Karin -Frostenson, som var en av personerna bakom tidskriften Puss.Karin Frostenson (f. 1946) har varit verksam som -konstnär -sedan 1960-talet då hon var med i gänget som startade -tidskriften Puss – en ovärderlig institution för efter-kommande svenska serietecknare och konstnärer. Hon är bland annat representerad på Moderna Museet i Stockholm. I denna bok får vi se hennes verk från 1960-talet fram till idag.I Valdemar Gerdins inledande text får vi en grundlig introduktion till Karin Frostensons konstnärskap. Boken är rikligt illustrerad med bilder på verken och på Frostensons arbete i ateljén.Detta är bok nummer 28 i Orosdi-Backs serie Svenska illustra-törer och konstnärer. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355085
E-bok:Häivähdys ihmisestä:2022 E-bok
Av: Olari, Max
Utgivningsår: 2022
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Olivatko ne niin hyviä aikoja? Tuo kysymys käynnistää kahden vanhan ystävän välille kesän mittaisen keskustelun. Toisella on ehkä omasta tilanteestaan johtuen tarve muistella ja pohtia elämänsä arvoja, kipupisteitä ja tekemisiään. Prosessin aikana he ehtivät käsittelemään huumoria unohtamatta monia iloisia, kipeitä ja turhan usein suomalaiselle miehelle vaikeasti keskusteltavia asioita. Vakavampien asioiden ohella he kevennykseksi osin kieli poskessa pohdiskelevat yhteiskunnan menoa, joten instituutiot ja poliitikot saavat teoksessa ansaitsemansa kohtelun. Kirjan läpikantavana teemana on nuoruuden muistoista kumpuava tummien silmien aiheuttama rakkaustarina, todellinen, vai illuusio, se jää lukijan harkittavaksi. Häivähdys ihmisestä on Max Olarin toinen kirja, ensimmäinen, Kuin hiekalle rakennettu, ilmestyi keväällä 2021. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355086
E-bok:Toiminta-alueittain järjestettävä opetus:2022 E-bok
Utgivningsår: 2022
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Yksilöllisten oppimäärien mukaisesti etenevä opetus perusopetuksen erityisessä tuessa saattaa olla joillekin oppilaille liian haasteellista. Tällöin opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain, joita ovat motoriset, kognitiiviset, sosiaaliset ja päivittäisten toimintojen taidot sekä kieli ja kommunikaatio. Toiminta-alueittaisen opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaiskehitystä sekä edistää ja ylläpitää oppilaan toimintakykyä.Teoksessa toiminta-alueittaista opetusta käsitellään kattavasti muun muassa tutkimusten, käytännön esimerkkien ja lainsäädännön näkökulmista. Kirja on suunnattu opettajille, kasvatustieteellisen alan opiskelijoille ja opetuksen järjestäjille. Se sopii myös muille toimijoille ja asiasta kiinnostuneille vaativan erityisen tuen piirissä.Kirjan toimittajista kasvatustieteen tohtori Aino Äikäs on erityispedagogiikan yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen kiinnostuksen kohteinaan opetuksessa ja tutkimuksessa ovat vaativan erityisen tuen, inklusiivisen kasvatuksen sekä moniammatillisen yhteistyön teemat. Irene Rämä toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa. Hän on tutkimuksissaan käsitellyt vaativan erityisen tuen eri aiheita, erityisesti toiminta-alueittain järjestettävää opetusta sekä autismikirjon opetusta ja diagnosointia.Muut kirjoittajat ovat opettajia, kouluttajia tai alan tutkijoita, joita kaikkia yhdistää kiinnostus ja vahva perehtyneisyys toiminta-alueittain järjestettävään opetukseen. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355087
E-bok:Ilmaisun ilo:2022 E-bok
Utgivningsår: 2022
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Ilmaisun ilo on ensimmäinen kokoomateos varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen taito- ja taidekasvatukseen. Kirja antaa monipuolisia välineitä taidepainotteisen pedagogiikan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.Taito- ja taidekasvatus on merkityksellistä lapsen kehitykselle varhaisvuosina. Taiteellinen toiminta antaa välineen itseilmaisulle ja yhdessäololle sekä edistää muun muassa lapsen mielikuvitusta, itseluottamusta ja monenlaisia taitoja.Kirjassa esitellään taito- ja taidekasvatuksen osa-alueita niin tutkimusten kuin käytännön pedagogisten esimerkkien avulla. Teos on suunnattu varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen työntekijöille ja alaa opiskeleville.Kirjan toimittaja Inkeri Ruokonen toimii varhaiskasvatuksen pedagogiikan professorina Turun yliopistossa ja musiikkikasvatuksen dosenttina Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut lukuisia taito- ja taidekasvatuksen tutkimuksia ja alan oppimateriaalia opettajankoulutukseen.Kirjan muut kirjoittajat ovat alansa johtavia tutkijoita, asiantuntijoita ja kouluttajia. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355091
E-bok:Lapsen hyvinvointi alkaa kodista:2022 E-bok
Av: Pulkkinen, Lea
Utgivningsår: 2022
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Esitimme yksinkertaisen suureen, jolla lapsen sosiaalista alkupääomaa voidaan arvioida. Se on syli. Kasvatusta koskevan tutkimuksen ja keskustelun painopiste on ollut julkisessa kasvatuksessa lasten kotikasvatuksen jäädessä sivuun. Lapsen ongelmien syitä on paikannettu kotiin, mutta kodin tarjoamaa kehityksen suotuisaa perustaa on käsitelty vähemmän. Nykyään on saatavilla paljon tutkittua tietoa siitä, mikä on lapselle hyväksi. Tämä on kuitenkin usein ristiriidassa sen kanssa, millaisia oloja järjestämme lapsille. Tiedämme esimerkiksi, että lapsen omaehtoiselle toiminnalle pitäisi antaa arvoa, mutta silti lasten elämä on yhä enemmän aikuisten ohjailemaa. Tiedämme myös, että lasten olisi hyvä viettää paljon aikaa vanhempien kanssa, mutta erotamme heidät toisistaan yhä varhaisemmin säädellessämme perhe-elämää ulkopuolelta.Kirjassa tarkastellaan lasten psyykkistä hyvinvointia ja sen edellytyksiä sekä tuodaan esille kotikasvatuksen arvo lapsen kehitykselle. Teos antaa tutkimukseen pohjautuvia perusteita kotikasvatukselle, avaa näköaloja vanhemmuuteen, virittää keskustelua ja innostaa tekemään aloitteita lasten edun toteutumiseksi niin perheessä kuin yhteiskunnassa. Hyvä kasvuyhteisö, jossa on tiedostettu yhteinen kasvatusvastuu, on vanhemmille tärkeä tuki - lapsen hyvinvointi alkaa kuitenkin kodista.Lea Pulkkinen on toiminut psykologian professorina Jyväskylän yliopistossa. Hänen johtamansa Lapsesta aikuiseksi -tutkimus on tuottanut tietoa ihmisen kehityksestä kouluiän alusta keski-ikään ja vakuuttanut vanhempien merkityksestä lasten elämänpolkujen suuntautumiselle. Lea Pulkkinen on toiminut akatemiaprofessorina ja Ihmisen kehitys ja sen riskitekijät -huippututkimusyksikön johtajana. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355092
E-bok:Min hund är egentligen snäll:2016 E-bok
Av: Sarenbo, Sirkku
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Min hund är egentligen snäll är i första hand riktad till den myndighet som handlägger tillsynsärenden, enligt lag om tillsyn (2007:1150) över hundar och katter. I boken redovisas bakgrunden till rasförbuden i Danmark och Norge, och demografi över hundpopulationer i Sverige av de hos grannländerna förbjudna raserna, samt en analys av 107 stycken överklagade beslut enligt tillsynslagen. I boken redovisas också de många olika brottstyper där hundar kan vara inkluderade, vilket kan vara av intresse för brottsutredare och åklagare. Boken kan vara av intresse även för andra aktörer som arbetar med djurskyddsfrågor, beslutsfattare, veterinärer, forskare, studenter m.fl. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355068
E-bok:Det här kan vara sista gången jag har kontakt med mina känslor:2022 E-bok
Av: Björkman, Jeremiah
Utgivningsår: 2022
Språk: Svenska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
De här dikterna utspelar sig i Kiev. Hit reser en person som kallas jag. En turist, en betraktare, utanför och mot sin vilja deltagande. Dikterna påminner om bilderna i ett fotoalbum. Också minnena och de inre tillstånden bär bildens skenbara klarhet. Detta är en lättläst och på gränsen till ytlig diktsamling, vill redaktören betona. Det är bara ett fåtal av dikterna som kan beskrivas som djupa. Detta med syfte att locka till sig förment ytliga människor som kanske inte läser poesi. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355020
E-bok:Pimeänpirtin hävitys E-bok
Av: Talvio, Maila
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Pimeänpirtin torpan emäntä ei ole kuka tahansa maalaistyttö – Liena on nimittäin kotoisin herrakaisperheestä, Kankaanpään kartanosta. Liena eli kartanossa vain ottotyttönä, mutta siitä huolimatta hänen on ollut vaikeaa tottua torpan raskaaseen elämään. Aikanaan Pimeänpirtti sai viiden vuoden verovapauden Lienan ansiosta. Nyt Kankaanpään kartanossa on kuitenkin valta vaihtunut, ja uusi patruuna ajaa torpan ahtaalle. Mutta mitä ihmettä patruuna oikein haluaa Lienan tyttärestä Hannista?Maila Talvio on kirjailija Maila Mikkolan (1871–1951) salanimi. Mikkola julkaisi esikoisteoksensa Haapaniemen keinu vuonna 1895. Mikkola piti 1900-luvun alussa suosittua kirjallista salonkia Linnunlaulun huvilassa, joka on nykyään kirjailijatalo Villa Kivi. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355021
E-bok:Villien tyttöjen koulu E-bok
Av: Aro, Elina
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Nakula on yhtä kuin Annamaija Laakso – 16-vuotias tyttö, joka on harvinaisen villi luonteeltaan. Kun Nakula joutuu koulussa ongelmiin, hänet lähetetään huonotapaisten tyttöjen oppilaitokseen täti Agathan huomiin. Mitä Nakulan koulunkäynnistä mahtaa oppilaitoksessa tulla? Sopeutuuko Nakula uudenlaiseen elämään? Eräänä päivänä kouluun saapuu uusi oppilas, joka muistuttaa epäilyttävästi Nakulan parasta ystävää Bambiinaa...Elina Aro (1923–2007) oli suomalainen kirjailija, joka kirjoitti erityisesti lasten- ja nuortenkirjoja. Ammatiltaan Aro oli äidinkielen opettaja. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355022
E-bok:Pallo maton alla E-bok
Av: Pöysti, Lasse
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Lasse Pöystin painajainen oli aina samanlainen. Edessä oli teatteriesitys, jonka vuorosanoja Pöysti ei täysin muistanut. Hän ajatteli, että ehtisi vilkaista käsikirjoitusta ennen esitystä. Kävi kuitenkin niin, että käsikirjoituksen lukeminen estyi estymistään. Pöysti kiskottiin televisiohaastatteluun tai puvun sovitukseen – ja kello tikitti uhkaavalla tavalla. Pallo maton alla on Pöystin kiinnostava katsaus taiteilijan mieleen ja kokemuksiin. Minkälaiset näyttämökokemukset ovat olleet kamalimpia? Miksi juuri Pariisi kiehtoi Pöystiä niin paljon? Ja miksi Pöysti näki aina samaa painajaista?Lasse Pöysti (1927–2019) teki mittavan uran näyttelijänä, käsikirjoittajana ja teatterintekijänä. Ura alkoi varhain: Pöysti näytteli Suomisen perhe -elokuvassa vain 13-vuotiaana.Teatteria, elokuvia, ulkomailla asumista... Lasse Pöystin elämä oli kuin jännittävä romaani. Muistelmissaan Pöysti avaa kokemuksiaan ja vie lukijan kokemaan kaiken saman kuin hänkin. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355025
E-bok:Isä, minä elän - osa 2: ympyrä sulkeutuu E-bok
Av: Reponen, Oskar
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Kun toimittaja Oskar Reponen menetti 12-vuotiaan poikansa traagisessa onnettomuudessa, hän menetti elämänhalunsa. Avioliitto hajosi, eikä Reponen uskonut selviävänsä surusta koskaan.Parapsykologiasta kiinnostunut Reponen sai kuitenkin meediolta lupauksen, että Toivo-poika syntyisi uudestaan. Reposesta tuli kuin tulikin pian isä – Tony-poika jopa syntyi sinä päivänä kuin meedio ennusti. Mutta onko hän todella jälleensyntynyt Toivo?Isä, minä elän: Ympyrä sulkeutuu on jatkoa Reposen menestyskirjalle Isä, minä elän: Svea Richnau, meedio.Oskar Reponen (1928–1997) oli suomalainen kirjailija, joka julkaisi erityisesti parapsykologisia kauhuromaaneja. Reposen tunnetuimpiin teoksiin kuuluu vuonna 1988 julkaistu Hypnoosimurhaaja. Reponen oli koulutukseltaan voimistelunopettaja, mutta teki työuransa toimittajana. Hän kirjoitti muun muassa Helsingin Sanomiin ja Seuraan.Voiko kuolleisiin saada yhteyttä? Onko spiritismi totta? Oskar Reposen koskettavassa kirjasarjassa käsitellään Reposen oman pojan kuolemaa ja spiritismiä. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355026
E-bok:Jalat maahan E-bok
Av: Pöysti, Lasse
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Kun Lasse Pöysti lähti poikansa Mikin kanssa menetettyyn Karjalaan, poika tarkkaili kaikkea kuin sotahistoriaa. Mutta Lasselle kyseessä olivat lapsuusmuistot ja elämä, johon ei enää ikinä ollut paluuta. Vaikka Lasse oli menestynyt ja kansan rakastama näyttelijä, hänen elämänsä ei ollut ollut aivan niin helppoa kuin se ulkopuolisista näytti. Evakkokokemuksen läpikäynyt Lasse joutui tukaliin tilanteisiin myös näyttelijänä – hän kohtasi epäonnistumisia, jotka jäytivät häntä vuosikymmenten jälkeen. Jos elämä olisi mennyt toisin, olisiko Lassesta voinut tulla näyttelijä Pariisiin?Jalat maahan on toinen osa neliosaisessa muistelmasarjassa.Lasse Pöysti (1927–2019) teki mittavan uran näyttelijänä, käsikirjoittajana ja teatterintekijänä. Ura alkoi varhain: Pöysti näytteli Suomisen perhe -elokuvassa vain 13-vuotiaana.Teatteria, elokuvia, ulkomailla asumista... Lasse Pöystin elämä oli kuin jännittävä romaani. Muistelmissaan Pöysti avaa kokemuksiaan ja vie lukijan kokemaan kaiken saman kuin hänkin. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355030
E-bok:Quo Vadis E-bok
Av: Sienkiewicz, Henryk
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Eletään keisari Neron aikoja antiikin Roomassa. Nero on tunnettu julmuudestaan – hän ei epäröi teloittaa vastustajiaan. Patriisi Marcus Vinicius on roomalainen ylimys, joka ihastuu Lygia-nimiseen vankiin kenraali Aulus Plautiuksen talossa. Vinicius päättää saada Lygian omakseen. Tehtävä osoittautuu kuitenkin vaikeammaksi kuin Vinicius kuvitteli – Lygia karkaa jatkuvasti Viniciuksen käsistä, ja lisäksi hän paljastuu kristityksi. Kristityt ovat Roomassa vainottuja. Vinicius on hankalan tilanteen edessä – onko hänellä mitään mahdollisuuksia saada Lygian sydäntä itselleen? Pian Vinicius huomaa, että ihastuminen Lygiaan on myös matka kohti omaa sisintä.Puolalainen Henryk Sienkiewicz (1846–1916) voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1905. Hän kirjoitti erityisesti historiallisia romaaneja. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355031
E-bok:Rötter E-bok
Av: Thorup, Torill
Språk: Svenska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Del två: Inga Svartdal. Året är 1906. I Skuggor från det förflutna, första boken om Inga Svartdal, tvingar en gammal släktfejd den unga Inga in i ett äktenskap där hat, svek och mörka hemligheter härskar. Hon måste gifta sig med den nästan tre gånger äldre tingsrättsdomaren Niels Gaupås. Situationen förvärras då hon dessutom blir förälskad i den unge bondsonen Martin. I Rötter, bok två, kämpar Inga i äktenskapet, inte bara med Nils nattliga besök utan också mot hans dotter, som av någon anledning hatar henne. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355032
E-bok:Hopeakoukku E-bok
Av: Syrjä, Juhani
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Kolmekymppinen Aaro muuttaa perheineen maalle paremman elämän toivossa. Hän perustaa pikkukylään kaupan, mutta asiakkaita ei löydy edes auton kanssa kiertämällä. Taloudellinen ahdinko ajaa hänet vakavaan rikokseen, murhaan, joka ratkaisee rahavaikeudet hetkellisesti mutta alkaa kalvaa häntä. Vaikka hän upottaa todistusaineiston Konilammen syvyyksiin, on vain ajan kysymys, milloin rikoksesta seuraa rangaistus.Juhani Syrjän rikosromaani tavoittaa paikoin jopa dostojevskilaisia sävyjä kuvatessaan, kuinka tavallinen ihminen voi langeta rikoksen tielle. Teos on ollut Runeberg-palkintoehdokkaana vuonna 1989.Juhani Syrjä (s. 1943) on suomalainen kirjailija. Hänet tunnetaan syväluotaavista romaaneistaan, joiden miespäähenkilöt etsivät itseään ja kieltäytyvät seuraamasta sovinnaisia elämänpolkuja. Myös luonto ja työnteko korostuvat Syrjän tuotannossa keskeisinä aineksina. Syrjä on kirjoittanut romaanien ohella myös esseitä ja aforistisia kirjoituksia. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355033
E-bok:Hyvästi, hevoseni E-bok
Av: Issakainen, Martti
Språk: Finska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Sulka-hevonen on ollut vuosikausien ajan olennainen osa maatalon arkea. Viisikymppinen Erkki on tottunut hakemaan puita metsästä hevosen kanssa, lapset ovat opetelleet ratsastamaan Sulalla. Hevonen ei kuitenkaan ole enää nuori – se on jo 24 vuotta vanha. Kun Sulka alkaa laihtua, eläinlääkäri kertoo sen, minkä Erkki jo aavistaa. Sulka selviäisi luultavasti vielä tulevasta kesästä, mutta talvi olisi vanhalle ja huonokuntoiselle hevoselle liikaa. Alkaa Erkin surutyö ja viimeinen yhteinen kesä. Samalla Erkin on aika tehdä matka kohti omaa sisintään – mitä vanheneminen tarkoittaa hänelle itselleen? Millaista on olla mies tässä maailmassa? Miksi tunteiden käsittely on ollut niin vaikeaa?Kirjailija ja maanviljelijä Martti Issakainen (s. 1943) on kirjoittanut erityisesti maaseudulle sijoittuvia romaaneja. Issakainen pyörittää myös omaa kustantamoa, joka toimii nimellä Soisalo-kirjat. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna
355035
E-bok:Skuggor från det förflutna E-bok
Av: Thorup, Torill
Språk: Svenska
Medietyp: E-bok
Resurstyp: Elektroniskt material
Del ett: Inga Svartdal.Året är 1906. I Skuggor från det förflutna, första boken om Inga Svartdal, tvingar en gammal släktfejd den unga Inga in i ett äktenskap där hat, svek och mörka hemligheter härskar. Hon måste gifta sig med den nästan tre gånger äldre tingsrättsdomaren Niels Gaupås. Situationen förvärras då hon dessutom blir förälskad i den unge bondsonen Martin. [Elib]
Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna

Språk