Barns språkutveckling

Genom Bokstart delar biblioteken i Örnsköldsvik, i samverkan med bildningsförvaltningen, förskolan och BVC, ut gåvoböcker till alla nyfödda och 3-åringar i kommunen. I samverkan med skolan delar biblioteken även ut gåvoböcker till alla 6-åringar varje år. Gåvoböckerna och aktiviteterna är ett medvetet och långsiktigt arbete med grund i Örnsköldsvik kommuns biblioteks- och läsfrämjandeplan för att verka läsfrämjande och ska ses som en del i en kunskapsstege.

Texten översatt till finska, nordsamiska och sydsamiska

Språk