Turlista

Turlista

Här hittar du turlistor till Biblioteksbussens ordinarie turer.

TUR 1
Norrflärke - Hädanberg - Seltjärn - Solberg - Myckelgensjö - Sidensjö

28/8, 25/9, 23/10, 20/11, 18/12 - 2023 
15/1, 12/2, 11/3, 8/4, 6/5, 3/6 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Bygdegården, Norrflärke  08:45 - 10:00
 Hädanberg 168, Hädanberg  10:20 - 10:40
 Hus 236, Seltjärn  11:05 - 11:25
 Solstrålen, Solberg  12:00 - 12:40
 Handlar´n, Myckelgensjö  13:50 - 14:50
 EFS, Sörflärke  15:20 - 15:40

 

TUR 2
Västerhus - Gottne - Gullänget

31/8, 28/9, 26/10, 23/11, 21/12 - 2023
18/1, 15/2, 14/3, 11/4, 7/5*, 4/6* - 2024

 Hållplats  Tid
 Mobacken, Västerhus  08:45 - 09:15
 Förskolan, Gottne  09:40 - 10:00
 Byskolans parkering, Gottne  10:05 - 11:30
 Secondhand, Gottne  12:15 - 13:00
 Anpassade grundskolan, Gullänget  13:30 - 14:30
Ängen trygghetsboende, Gullänget  14:40 - 15:30

 

TUR 3 
Västanå - Sidensjö - Drömme - Köpmanholmen - Näske

5/9, 3/10, 25/10*, 28/11, 20/12* - 2023
23/1, 20/2, 19/3, 16/4, 14/5, 11/6 - 2024

 Hållplats  Tid
 Skolans parkering, Västanå  08:10 - 09:10
 Ovanför skolan, Sidensjö  09:40 - 10:40
 Valhallalokalen, Drömme  11:00 - 11:45
 Skolans parkering, Köpmanholmen  12:30 - 14:00
 Coop, Köpmanholmen  14:10 - 14:40
 Näske torg  14:55 - 15:30

 

TUR 4 
Hemling - Nyliden - Långviksmon - Gullänget

7/9, 5/10, 24/10*, 30/11, 19/12* - 2023
25/1, 22/2, 21/3, 18/4, 16/5, 13/6 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Skolans perkering, Hemling  08:50 - 10:10
 Servicestation, Hemling  10:15 - 10:35
 Nylidengården  10:50 - 11:15
 Jollen, Långviksmon  12:45 - 13:25
 Förskolan, Långviksmon  13:30 - 14:00
 Gnistan, Gullänget  14:50 - 15:30

 

TUR 5 
Banafjäl - Idbyn - Järved - Sund 

12/9, 10/10, 7/11, 5/12 - 2023 
8/1
*, 30/1, 27/2, 26/3*, 23/4, 21/5 

 Hållplats  Tid
 Skolans parkering, Banafjäl  08:00 - 09:30
 Skolans parkering, Idbyn  09:45 - 10:45
 Hovslagarvägen 12, Järved  12:15 - 13:45
 HVCs parkering, Sund  14:00 - 14:30

 

TUR 6 
Stensöden - Gideå - Flärke - Täfteå - Sidensjö

17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12 - 2023 
10/1
*, 1/2, 29/2, 27/3*, 25/4, 23/5 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Förskolan, Stensöden  08:20 - 08:40
 Skolans parkering, Gideå  09:10 - 10:50
 Handlar'n, Gideå  10:55 - 11:15
 ICA, Flärke  11:35 - 12:00
 Kvalitets-Persienner, Täfteå  13:00 - 13:30
 Fyrklövern, Sidensjö  14:10 - 15:00

 

TUR 7 
Haffsta - Billsta - Moliden - Mellansel 

22/8, 19/9, 17/10, 14/11, 12/12 - 2023 
9/1, 6/2, 1/3
*, 9/4*, 29/4*, 7/5*, 28/5 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Skolans parkering, Haffsta  08:15 - 09:10
 Duvans förskola, Billsta  09:20 - 09:40
 Skolans parkering, Moliden  10:00 - 11:00
 Centrumg./Läxv, Mellansel  11:45 - 14:00
 Coop, Mellansel  14:10 - 14:55
 Folkhögskolans parkering, Mellansel  15:00 - 15:40

 

TUR 8 
Bonäset - Svedjeholmen - Hörnett - Domsjö 

24/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12 - 2023 
11/1, 8/2, 28/2
*, 10/4*, 2/5, 30/5 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Skolans parkering, Bonäset  08:30 - 11:00
 Broskolans infart, Svedjeholmen  12:30 - 13:45
 Lekpark, Hörnett  14:00 - 15:00

 

DOMSJÖSKOLAN 
11/10, 8/11, 6/12 - 2023 
31/1, 19/2*, 25/3*, 24/4, 22/5 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Skolans parkering, Domsjö  08:15 - 12:00

 

HÖGLANDSKOLAN 
18/10, 15/11, 13/12 - 2023 
26/2*, 28/3*, 3/5*, 29/5 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Skolans parkering, Högland  08:15 - 12:00

 

SUNDSKOLAN 
6/9, 4/10, 27/10, 29/11 - 2023 
24/1, 21/2, 20/3, 17/4, 15/5, 12/6 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Skolans parkering, Sund  08:15 - 11:15

 

ÄNGETSKOLAN 
27/9, 20/10*, 22/11, 15/12* - 2023 
17/1, 14/2, 13/3, 12/4*, 8/5, 5/6 - 2024 

 Hållplats  Tid
 Skolans parkering, Gullänget  08:15 - 11:15

 

 

Språk