Studerande

Studerande

Om du har frågor som gäller dina studier kan du vända dig till Arkenbibliotekets övre plan.

I filmen (ca 3:30 min) får du mer information om hur du som student kan ha nytta av biblioteket.

Boka en bibliotekarie

Om du vill få hjälp med informationssökning, referenshantering eller ett annat biblioteksrelaterat ärende, kan du boka en bibliotekarie.

Formulär för att boka en bibliotekarie

Fjärrlån och inköpsförslag

Om du söker böcker och artiklar som inte finns på något bibliotek i Örnsköldsviks kommun, kan biblioteket antingen köpa in ditt önskemål eller göra ett fjärrlån från andra kommuner.

Formulär för att ansöka om fjärrlån

Studierummet på Arkenbiblioteket

Du hittar Studierummet på Arkenbibliotekets övre plan. Det är en tyst studiemiljö.

Meröppet

Biblioteken i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum är meröppna. Det innebär att du kan använda biblioteket för studier även när det är stängt.

Läs mer om meröppet.

Lärcentrum och passertagg

På Lärcentrum hittar du studieplatser, rum och öppna miljöer för studier, enskilt eller i grupp. Lärcentrums lokaler finns mitt emot Arkenbibliotekets entré på andra sidan ljusgården. Lärcentrum har även närstudieplatser på biblioteken i Bjästa och Bredbyn.

Du som studerar kan ansöka om en passertagg och få tillgång till Lärcentrums studiemiljö alla dagar klockan 6-22.
Läs mer på Lärcentrums webbplats.(Länken öppnas i nytt fönster)

Tips för dig som är studerande

Vad är egentligen en vetenskaplig artikel? Hur skriver jag en referenslista? Här har vi samlat användbara länkar och information för dig som är studerande:

Grundkurs i Informationssökning - Introduktion till sökmotorer och databaser (umu.se)

Vetenskapliga publikationer (umu.se)

Lärportalen | Kritisk användning av nätet (skolverket.se)

Harvard - skriva referenslista (umu.se)

Oxford - skriva referenslista (umu.se)

Källkritik (umu.se)

Källkritik (urplay.se)

Språk