Studerande

Studerande

Om du har frågor som gäller dina studier kan du vända dig till Arkenbibliotekets övre plan.

I filmen (ca 3:30 min) får du mer information om hur du som student kan ha nytta av biblioteket.

Boka en bibliotekarie
Om du vill få hjälp med informationssökning, referenshantering eller ett annat biblioteksrelaterat ärende, kan du boka en bibliotekarie.

Formulär för att boka en bibliotekarie

Fjärrlån
Om du söker böcker och artiklar som inte finns på något bibliotek i Örnsköldsviks kommun, kan du få ett fjärrlån från ett annat bibliotek i Sverige.

Formulär för att ansöka om fjärrlån

Meröppet
Biblioteken i Bjästa, Björna, Bredbyn och Husum är meröppna. Det innebär att du kan använda biblioteket för studier även när det är stängt.
Läs mer om meröppet.

Lärcentrum och passertagg
På Lärcentrum hittar du studieplatser, rum och öppna miljöer för studier, enskilt eller i grupp. Lärcentrums lokaler finns mitt emot Arkenbibliotekets entré på andra sidan ljusgården.

Du som studerar kan ansöka om en passertagg och få tillgång till Lärcentrums studiemiljö alla dagar klockan 6-22.
Läs mer på Lärcentrums webbplats. (Länken öppnas i nytt fönster)

Språk