Skola och förskola

Skola och förskola

Biblioteken erbjuder skola och förskola vissa speciella tjänster. Det kan vara biblioteksbesök, läsfrämjande projekt och utställningar.

Förskola

Minibio - filmvisning med handledning för att jobba vidare med filmen efter visning. (om minibio)
 

Skola

Biblioteksbesök - ring i förväg om du vill komma och låna böcker med din klass. Då finns det extra personal på plats som kan hjälpa klassen att hitta böcker.
 

Bildpromenad - en läsfrämjande aktivitet som alla förskoleklasser bjuds in till. I samband med inbjudan skicka vi med blanketten för ansökan om bibliotekskort.
 

Läsfrämjande projekt årskurs 4 - vi erbjuder alla klass 4 i kommunen ett läsfrämjande projekt.
 

Talböcker - för barn med läsnedsättning. (Läs om talböcker) eller titta i broshyren (Hitta till talböckerna) från MTM.
 

Utställningar - hos de flesta biblioteken finns möjlighet att göra små utställningar med allt från egna samlingar till klassens alster!
 

Visning av biblioteket - vi berättar och visar hur biblioteket kan användas. Vid intresse kontakta biblioteket.
 

SFI - Lärare på SFI kan boka tid för studiebesök på biblioteket för sina studerande.


Boklådan

Boklådan är Örnsköldsviks Skolbibliotekscentral och servar kommunens alla skolformer.

Boklådan är även Själevadområdets skol-  och folkbibliotek.

Här hittar du (Boklådan för pedagoger)

Språk