Nytt program- och mötesrum på Arkenbiblioteket

Nytt program- och mötesrum på Arkenbiblioteket

Hjälp oss! Vad ska vårt nya mötes- och programrum heta? Biblioteket önskar namnförslag på det nya kombinerade mötes- och programrummet.  Tanken är att rummet ska synliggöra de nationella minoriteternas språk och kultur.

Här kan du skicka in ditt namnförslag.
Tack för din värdefulla hjälp!

Språk