Låneregler

Låneregler

Med ditt bibliotekskort får du tillgång till alla bibliotekets tjänster men du måste också följa lånereglerna.

När du ansökt om och fått ditt bibliotekskort ingår du ett avtal att följa bibliotekens låneregler.

 • Du får ha max 100 lån och 5 lån av e-böcker samtidigt.
 • Du måste betala förseningsavgift om du lämnar du tillbaka efter återlämningsdatum. Lämnar du tillbaka efter att biblioteket stängt, på återlämningsdatum, måste du betala förseningsavgift.
 • Du är skyldig att betala för lån du inte har lämnat tillbaka, tappat bort eller förstört. Avgifter Biblioteken i Örnsköldsvik. Du behöver inte betala någon avgift om du är under 18 år.
 • Du måste vara 16 år för att låna TV-spel.
 • Du måste vara 18 år för att låna TV-spel med 18-årsgräns.
 • Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets lån.

Ditt bibliotekskort spärras av tre anledningar:

 • Du har skulder på 100 kronor eller mer. Betala din skuld och du kan låna igen.
 • Du har fått en andra påminnelse om försenade lån. Lämna tillbaka och du kan låna igen.
 • Giltighetstiden (3 år) på ditt bibliotekskort har gått ut. Kontakta biblioteket så stämmer vi av dina kontaktuppgifter och förlänger giltighetstiden.

Lånetid

Lånetiden är olika lång beroende på vad du lånar. Den är oftast fyra veckor men ibland kortare. Du ansvarar själv för att hålla koll på återlämningsdatum. Det gör du via ditt lånekvitto eller på Mina sidor.

 • Böcker som det är kö på har kortare lånetid.
 • Kortare lånetid gäller även för vissa böcker, till exempel trädgårdsböcker och resehandböcker.
 • Det är alltid kortare lånetid på expressböcker, MP3-böcker, TV-spel och tidskrifter.
 • Du får låna kurslitteratur i 14 dagar. Är det ingen som står i kö kan du låna om.

Låna om

Du kan låna om max fem gånger förutsatt att ingen står i kö på dina lån. Låna om kan du göra själv genom att logga in på Mina sidor eller i våra utlåningsautomater via Mitt konto.

Reservera

Du kan själv reservera det du vill låna. Du måste logga in för att kunna reservera. Sök fram titeln, klicka på reservera och välj vilket bibliotek du vill hämta lånet på.

Du kan inte reservera det som redan är utlånat på ditt bibliotekskort. Du kan ha max 50 reservationer samtidigt.

När du fått meddelande om att du har reservationer att hämta måste du hämta och låna inom 5 dagar. Sista hämtdatum står i meddelandet.

Har du förlorat ditt bibliotekskort?

Om du förlorar ditt bibliotekskort ska du kontakta biblioteket och spärra det. Ett nytt bibliotekskort kostar 20 kronor.

Språk