Kvänfolkets dag 16 mars

Kvänfolkets dag 16 mars

Kvänernas flagga togs fram 2009 och upphovsman är Bengt Johansson-Kyrö. Flaggan består av en “solblomma” mot en blå bakgrund. Symbolen kommer från kvänsk allmogetradition exempelvis på jaktvapen, kruthorn, styråror, bandväv, knivar och många andra bruksföremål.

Enligt överenskommelsen i Tälje hus år 1328 garanterade Sverige kvänernas ättlingar birkarlarna rikets norra delar att fritt bebo och bruka i Lappland och Tornedalen.Avtalet fastställdes den 16 mars 1340 av Magnus Eriksson. Kvänernas flagga togs fram 2009 och upphovsman är Bengt Johansson-Kyrö.
Flaggan består av en “solblomma” mot en blå bakgrund. Symbolen kommer från kvänsk allmogetradition exempelvis på jaktvapen, kruthorn, styråror, bandväv, knivar och många andra bruksföremål. 

Dick Harrison föreläser om kväner och dess härskare (youtube, öppnas i nytt fönster)

Det finns flera identitetsbegrepp - tornedaling, kvän och lantalainen/lantalaiset . Här kan du läsa en förklaring till de olika identitetsbegreppen.

Kommittédirektiv 
Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset. 
Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2020. 

Sammanfattning: 
En kommitté i form av en sannings- och försoningskommission för granskning av kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset ska utreda den assimileringspolitik som bedrevs av svenska staten under 1800- och 1900-talen samt verka för att minoritetens historiska erfarenheter synliggörs. Syftet är att bidra till att ge minoriteten en kollektiv upprättelse, främja försoning och motverka att något liknande händer i framtiden. 

Kommissionen ska bl.a. 

• kartlägga och granska assimileringspolitiken och dess konsekvenser för minoriteten, grupper inom minoriteten och enskilda, 

• sprida information för att öka kunskapen om minoriteten och dess historiska erfarenheter.

• lämna förslag till fortsatta insatser för att bidra till upprättelse och främja försoning. 

Uppdraget ska redovisas senast den 16 maj 2022. 

Läs hela direktivet: Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset. (öppnas i nytt fönster) 

 

Sannings- och försoningskommissionen 
Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset är en statlig utredning som tillsatts av svenska regeringen. Initiativet för att tillsätta kommissionen har kommit från minoriteten. Kommissionen är ett självständigt organ som ska tolka och utföra det uppdrag som anges i direktiven (instruktionen) från regeringen. I uppdraget ingår att granska händelser under 1800- och 1900-talen. Kommissionen ska ta reda på vad som hände, varför det kunde hända och vem som var ansvarig för att det kunde hända. Resultatet från granskningen ska användas för att utveckla den svenska minoritetspolitiken. Kommissionen består av en ordförande, sju ledamöter och ett sekretariat. 

Läs mer på: Sannings- och försoningskommissionens webbplats 

 

Vi tipsar om ett program på SVT play: 

Programmet "Jag var en lägre ras". 30 minuter på meänkieli, textad till svenska. 
Sändes i SVT2  den 7 mars 2021. Programmet sänds i tre delar. 

Alla tre delar finns att se på SVTplay (Öppnas i nytt fönster) 

  

Organisationer som företräder minoriteten: 

Svenska Tornedalingars Riksförbund, Tornionlaaksolaiset, STR-T 

Met Nuoret är en partipolitiskt obunden organisation för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. De möter i sitt arbete många unga vuxna som upplever en sorg över att de inte fick med sig språket som barn och som vuxna försöker ta tillbaka sitt språk, meänkieli. 

 

 

 

 

 

 

Språk