Konstnärlig gestaltning

Konstnärlig gestaltning

Konstnärerna berättar om konstverket på bussens exteriör.

Biblioteken i Örnsköldsviks kommun tillsammans med Örnsköldsviks museum & konsthall har gett konstnärerna Erika Kristofersson Bredberg och Jenny Lundgren i uppdrag att ge biblioteksbussen en konstnärlig gestaltning.

Konstnärernas vision: "Att skapa en visuell upplevelse där färg och abstrakt form får ta stor plats. Vi ser biblioteksbussen som en symbol för att upptäcka, fantisera och uppleva. I vårt arbete med gestaltningen av bussen vill vi framhäva vikten av att mötas mellan kulturer, generationer och olika uttryck."

Erika Kristoffersson Bredberg och Jenny Lundgren har skapat ett rullande konstverk. Skapandeprocessen tog sin början efter att Erika och Jenny samlat in berättelser och texter från äldre runt om i kommunen.
- Handskrift berättar en historia från en annan tid. Ett personligt unikt avtryck, det är linjer och former i en viss rytm, berättar Erika och Jenny.

Konstnärerna har besökt två mellanstadieklasser på Köpmanholmenskolan och Norrflärkeskolan. Barnen fick skapa former utifrån deras associationer till de äldres berättelser. Ur det rika bildmaterial som barnen bidragit med har konstnärerna kunnat hitta figurer, symboler och uttryck som inspirerat till bussens gestaltning. Färgerna smyger sig även in i bussens interiör.

Språk