Glada nyheter!

Glada nyheter!

Biblioteken i Örnsköldsvik, i samverkan med skolbibliotekscentralen Boklådan, har beviljats 200 000 kr från Statens kulturråd till inköp av litteratur. Medlen kommer att gå till olika satsningar för att främja barns läsning, till exempel bokpåsar till förskolan, gåvoböcker till alla 6-åringar och barnböcker till kommunens första biblioteksbuss! Läs mer.

Att stärka den digitala delaktigheten är ett av bibliotekens viktiga demokratiska uppdrag. Biblioteken i Örnsköldsvik har beviljats 1 000 000 kr i projektmedel för att stärka den digitala delaktigheten i hela kommunen. Verksamheten ska bedrivas på flera platser och även vara uppsökande. Ett digidel-center skapas på Arkenbiblioteket, med noder ute på närbiblioteken och ett mobilt koncept via den nya biblioteksbussen.
Efter dialoger med prioriterade grupper görs de förändringar som krävs för att skapa ett bibliotek för alla.


Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta Arkenbiblioteket:
arkenbiblioteket@ornskoldsvik.se
0660-880 20
0660-880 21

Språk