Första gåvoboken

Första gåvoboken

Vid 5-månaderskontrollen på BVC får alla bebisar sin första gåvobok från biblioteken.

Biblioteken i Örnsköldsvik samverkar med BVC och förskolan, med stöd av Kulturrådet, genom satsningen Bokstart.
Vi samverkar i arbetet med att stötta de yngsta barnens språkutveckling och de vuxna i barnens närhet för att åstadkomma mer tillsammans än var för sig. Läs mer på Bokstarts webbplats.
Gåvoböcker delas ut på BVC för att nå alla barn och familjer oavsett om de besöker biblioteket eller inte.

BVC och första gåvoboken
I samband med 5-månaderskontrollen på BVC får barnet en gåvobok och en högläsningsstund med BVC-sjuksköterskan. Syftet är att stunden ska inspirera vårdnadshavarna till fortsatt läsning tillsammans med barnet. BVC-personalen gläds åt att få knyta boken, högläsningen och kunskapsmaterial till samtalet med föräldrarna om barnets språkutveckling.

 

Språk