Energirådgivning på Biblioteksbussen

Energirådgivning på Biblioteksbussen

Välkommen att ställa dina frågor till kommunens energirådgivare! Energirådgivaren följer med på några av Biblioteksbussens turer under juni månad.

Är du orolig över dina energikostnader? Har du funderat på att installera solceller eller värmepump?

Ställ dina frågor till kommunens energirådgivare. Rådgivningen är kostnadsfri och opartisk.

TUR 1 onsdag 7 juni - Seltjärn, Hus 236 klockan 10:30-11:00
TUR 3 tisdag 13 juni - Köpmanholmen, COOP klockan 14:40-15:45
TUR 3 tisdag 13 juni - Näske torg klockan 16:00-16:30
TUR 4 torsdag 15 juni - Nylidengården kockan 10:45-11:15
TUR 4 torsdag 15 juni - Långviksmon, Jollen klockan 12:45-13:30

Välkommen!
 

Språk