Digitala lotsar

Digitala lotsar

Bibliotekets digitala lotsar kan visa hur du använder digitala tjänster.

De som du får hjälp av kan svenska, arabiska, amhariska, dari, engelska, persiska och tigrinska.

Det kan vara e-tjänster du använder via dator, surfplatta eller mobiltelefon.
Du behöver kanske lära dig hur du skaffar en e-postadress, scannar ett dokument och bifogar till din e-post, hur du skriver ut ett dokument eller lånar en e-bok eller en e-tidning.

Vi har inte möjlighet att hjälpa dig med allt. Vissa frågor lämpar sig bättre att vända sig direkt till till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Migrationsverket.

Språk