Bokgåva ska stärka finska och samiska nationella minoritetsspråk

Bokgåva ska stärka finska och samiska nationella minoritetsspråk

Biblioteken i Örnsköldsvik delar ut bokpaket till personer med anknytning till finska, nord- eller sydsamiska. OBS! De finska språkpaketen är slut.

I anslutning till Nordiska litteraturveckan delar Biblioteken i Örnsköldsvik ut bokpaket till personer som har anknytning till finska, nord- eller sydsamiska. Satsningen är ett led i kommunens arbete som del av förvaltningsområdena för finska och samiska.

Örnsköldsviks kommun ingår i det finska och det samiska förvaltningsområdet vilket innebär särskilda skyldigheter att skydda, främja och stärka språken. Satsningen på bokpaket är ett led i det arbetet och syftar till att uppmuntra, ge inspiration och bidra till finsk respektive samisk språkrevitalisering. Bokpaketen finansieras genom det statsbidrag som Örnsköldsviks kommun tilldelas som del i förvaltningsområde.

Paketen innehåller böcker för barn, unga och vuxna och är förpackade i en särskilt framtagen tygkasse märkt med symboler för Sveriges nationella minoriteter. Paketen kommer att delas ut via kommunens bibliotek och biblioteksbuss med början under den Nordiska litteraturveckan 14-20 november. 

– Vår tanke med att lansera paketen under Nordiska litteraturveckan är att uppmärksamma att de nationella minoritetsspråken finska och samiska är inhemska språk med en lång historia och närvaro i Sverige. Rättsligt sett är det fråga om en särställning i Sverige som vi genom bokgåvan bidrar till att synliggöra. Människor med anknytning till dessa grupper har präglat det samhälle vi lever i och de nationella minoriteternas historia och språk är en självklar del av historien om Sverige i går, i dag och i framtiden, säger bibliotekarien Åsa Eriksson som varit samordnande i projektet.

Arbetet med urval och utformning har skett i dialog med finska och samiska invånare via kommunens öppna samråd för nationella minoriteter med fokus på språk och kultur. Även minoritetsspråklärare har varit delaktiga i framtagandet.

– Det har varit en gemensam och givande process. Vi har även konsulterat resursbiblioteket för finska vid Finlandsinstitutet, Tjállegoahte-Författarcentrum Sápmi och stiftelsen Gaaltije i Östersund för att se till att innehållet ska träffa rätt och bli så fint och bra som möjligt, säger Åsa Eriksson.

Totalt har det till en början tagits fram bokpaket i en begränsad mängd. 
– Efterfrågan är svår att bedöma i förväg. Det här är att se som en strategisk och medveten engångssatsning mer än en årlig återkommande, men skulle efterfrågan nu vara större än vad det finns antal framtagna gåvobokpaket löser vi det i så fall, säger Åsa Eriksson. 

Fyll i din intresseanmälan här.

Du väljer själv var du vill hämta din bokgåva. Hämtställen är Arkenbiblioteket, Biblioteksbussen (uppge även vilken tur) och närbiblioteken.
 

Hjälp oss! Vad ska vårt nya mötes- och programrum heta?
Biblioteket önskar namnförslag på det nya kombinerade mötes- och programrummet. 
Tanken är att rummet ska synliggöra de nationella minoriteternas språk och kultur.
Här kan du skicka in ditt förslag

Språk