Biblioteksbussen

Biblioteksbussen

Nu når vi ut med biblioteksservice till hela Örnsköldsviks kommun.

Örnsköldsviks kommun är omfattande till ytan och behovet är stort att nå ut med biblioteksservice i hela kommunen. Därför satsar kommunen nu på en biblioteksbuss som rullar ut på vägarna i början av oktober.

Genom den statliga satsningen "Stärkta bibliotek" har Örnsköldsviks kommun beviljats 4,2 miljoner kronor till en biblioteksbuss. Genom satsningen stärker biblioteken servicen till alla kommuninvånare. Huvudmålgrupperna är de yngsta och de äldsta. För dessa grupper har närhet till bibliotek stor betydelse. Tidigare fanns fler än 20 folkbibliotek i kommunen, idag finns det sju. Biblioteksbussen blir ett fint komplement till närbiblioteken runt om i kommunen. Den är en flexibel serviceenhet som ska locka till läsning, öka digital delaktighet och sprida glädje.

– Bussen är ett bra sätt att nå ut med biblioteksservice i hela kommunen, men den öppnar också upp för nya samarbeten och användningsområden. Räkna med att se biblioteksbussen i många oväntade sammanhang, säger Katarina Larsson, bibliotekschef Örnsköldsviks kommun.

Biblioteksbussen erbjuder många smarta lösningar för att få in ett fullödigt och flexibelt bibliotek på en liten yta. Här ska både barn och vuxna kunna få sina biblioteksbehov tillgodosedda. Bussen fylls med litteratur för alla åldrar och är också utrustad med den senaste tekniken i syfte att visa hur digital teknik och digitala tjänster fungerar i vardagen.

De lokala slöjdarna Maja Backlund och Bobby Andersson har skapat tre fågelholkar. Fågelholkarna är tänkta att överraska bussens yngsta besökare, locka till nyfikenhet och inspirera till berättelser.

Bussen börjar köra enligt turlista i januari 2022.

Språk