Barnrätt och barnkonventionen

Barnrätt och barnkonventionen

Så jobbar biblioteken med barnens rättigheter.

Barnrättsombuden på Biblioteken i Örnsköldsvik har fått barnrättsutmärkelsen Elefanten.

Svensk biblioteksförening delar årligen ut barnrättsutmärkelsen Elefanten. Priset ska belöna en verksamhet som i bibliotekssammanhang har arbetat föredömligt med att stärka barns rättigheter, i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Bibliotekarierna Maria Norenius och Annika Strandberg är barnrättsombud på Biblioteken i Örnsköldsvik.

”Det känns otroligt roligt och hedervärt att barnrättsarbetet som pågår i Västernorrland prisas! Vi är stolta över engagemanget våra kollegor visat i Barnkonventionsutbildningarna som vi hållit under året. Vi har använt oss av utbildningsmaterial som vi fått tillgång till via Regionbiblioteket i Västernorrland.

Vi är även glada för dialogmodellen Advisory Board som finns i Örnsköldsvik. Tack vare den har vi trots pandemin kunnat hålla fokusgruppsamtal med ungdomar. Nu ser vi fram emot att starta upp fysiska fokusgrupper med barn!
På Arkenbiblioteket finns en arbetsgrupp som jobbar med mänskliga rättigheter. I den ingår barnrättsombuden tillsammans med kollegor från flera team på biblioteksenheten. Det är en styrka för vårt rättighetsarbete och ger förutsättningar för att kunskap och ansvar förankras hos alla.

Under hösten har vi startat upp arbetet med att ta fram checklistor och årshjul. Syftet är att vi ska ha konkreta och lättillgängliga verktyg i det fortsatta rättighetsarbetet på biblioteken.”

Vad är barnkonventionen?

Det finns 54 artiklar i Barnkonventionen.
Alla är lika viktiga men fyra av dem är lite viktigare än andra.

Artikel 2:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3:
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6:
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12:
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Videoklipp som belyser barnkonventionen:

Vuxenperspektivet - Del 1 Samverkan from Skånes Kommuner on Vimeo.

Språk