3-årsboken

3-årsboken

Alla barn får en gåvobok på förskolan när de fyller 3 år.

Biblioteken i Örnsköldsvik samverkar med BVC och förskolan, med stöd av Kulturrådet, genom satsningen Bokstart.
Vi samverkar i arbetet med att stötta de yngsta barnens språkutveckling och de vuxna i barnens närhet för att åstadkomma mer tillsammans än var för sig. Gåvoböcker delas ut på BVC och i förskolan för att nå alla barn och familjer oavsett om de besöker biblioteket eller inte.
Läs mer på Bokstarts webbplats.

Förskolan och 3-årsboken
Förskollärare har arbetat fram handledningar till den aktuella gåvoboken. Handledningarna har koppling till förskolans läroplan. Med hjälp och inspiration från handledningarna kan förskolepersonalen på ett enkelt sätt föra in gåvoboken i det ordinarie pedagogiska arbetet. Det görs genom en eller flera språkutvecklande aktiviteter i barngruppen.

Genom att gåvoboken delas ut i förskolan och ingår i ett pedagogiskt och språkstimulerande sammanhang har vi hittat en värdefull samverkan där bibliotek och förskola tillsammans stöttar de yngsta barnens språkutveckling.

3-årsböcker
2021: Bilderboken "Varför är Stora Apan så arg?" av Eva Petrén.
 

2019 och 2020: Bilderböckerna "Jamen Benny" och "Nämen Benny" av Barbro Lindgren.
 

Språk